កក់ឥឡូវ​នេះ

ទំនាក់ទំនងពួកយើង នៅទីនេះ

ព័ត៌មានបន្ថែម :

vKirirom Pine Resort is 112 kms ភាគនិរតីនៃ រាជធានីភ្នំពេញដែលមានទីតាំង ប្រហែល ៣០ គីឡូម៉ែត្រ ភាគខាងលិចនៃផ្លូវជាតិលេខ០៤។នៅផ្នែកខាងក្រោមនៃភ្នំគីរីរម្យ នោះអ្នកឃើញ SOKIMEX គីរីរម្យម៉ាត នៅតាមបណ្តោយផ្លូវជាតិលេខ០៤។


រមណីយដ្ឋាន: +855 78 777 284

ផ្នែកលក់: +855 78 777 343 / 78 777 346

អ៊ីម៉ែល: info@vKirirom.com

ចូលទៅកាន់: Facebook , Instagram, Twitter

ទំនាក់ទំនង

រចនាដោយ វិទ្យាស្ថាន បច្ចេកវិទ្យាគីរីរម្យ